Jäseneksi liittyminen

Kuka tahansa voi liittyä osuuskunnan jäseneksi hankkimalla yhden tai useampia osuuksia nykyiseltä jäseneltä. Osuuksien kaupankäyntiä hoitaa Privanet Pankkiiriliike Oy yhteistyössä joidenkin OP-konttoreiden kanssa. Osuuksilla käydään kauppaa myös Privanetin online-palvelussa osoitteessa www.privanet.fi

 

Osuuden hankkiminen on samalla päätös Osuuskunta PPO:n jäsenyyden hakemisesta. Osuuskunta PPO:n jäseneksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Jokaisella on oikeus päästä osuuskunnan jäseneksi. Jäsenyys voidaan evätä ainoastaan, jos siihen on osuuskunnan toiminnan tai laajuuden tai muusta syystä erityistä aihetta.

 

Osuuskuntalain ja osuuskunnan sääntöjen mukaan hallitus päättää jäsenhakemuksen hyväksymisestä. Hallitus käsittelee uudet jäsenhakemukset keskimäärin kerran kuukaudessa. Jäseneksi hyväksymisestä ja osuuksien rekisteröinnistä ilmoitetaan erikseen kotiosoitteeseen lähetettävällä kirjeellä.

 

Kukin osuus tuottaa yhtäläiset taloudelliset oikeudet eli oikeuden Osuuskunta PPO:n ylijäämän jakoon, osuusmaksun palautukseen ja jako-osuuteen. Uudella jäsenellä on myös osuuskunnan kokouksessa jäsenyyteen perustuen yksi ääni. Äänioikeus ei lisäänny jos jäsen hankkii lisää osuuksia.

 

Kullakin jäsenellä on valvollisuus ottaa vähintään yksi osuus (osuusmaksu). Osuusmaksun nimellisarvo on 120 euroa. Osuuskuntaan ei voi enää liittyä maksamalla osuusmaksua Osuuskunta PPO:lle. Osuusmaksu siirtyy uudelle jäsenelle osuuden siirtymisen yhteydessä.