Osuuden siirto

Jäsen voi siirtää osuutensa (osuusmaksun) toiselle. Jos jäsen siirtää kaikki osuutensa toiselle, se merkitsee samalla osuuskunnan jäsenyydestä eroamista. Osuus voidaan myydä, vaihtaa, lahjoittaa tai muuten siirtää kenelle tahansa. Siirronsaajan tulee tässä yhteydessä hakea osuuskunnan jäsenyyttä ellei hän jo entuudestaan ole Osuuskunta PPO:n jäsen.

 

Äänioikeus osuuskunnan kokouksessa

 

Osuuskunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni riippumatta jäsenen omistamien osuuksien lukumäärästä. Jos jäsenellä kuitenkin oli ennen Elisa-kauppaa (31.12.2012) rekisteröityjä varsinaisia osuuksia, jäsenellä on yhä yksi ääni kutakin tuollaista varsinaista osuutta kohti. Tällöin jäsen voi siis käyttää enintään kolmea ääntä osuuskunnan kokouksessa.

 

Jos vanhoja varsinaisia osuuksia luovutetaan siirronsaajalle tai vanhat varsinaiset osuudet muuten siirtyvät kenelle tahansa, sanotut äänioikeudet eivät siirry vaan luovuttajan äänioikeus pienenee vastaavasti. Samoin uudella jäsenellä on aina yksi ääni riippumatta hänelle siirrettyjen osuuksien lukumäärästä.

 

Perikunnan osuuden siirto

 

Hallitus voi hyväksyä osuuskunnan jäseneksi kuolleen jäsenen oikeudenomistajan, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on ilmoitettava siitä Osuuskunta PPO:lle vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Mikäli hallitus hyväksyy kuolinpesän osakkaan osuuskunnan jäseneksi, hänellä on oikeus lukea osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Hän saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja osuuskunnan sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

 

Taloudelliset oikeudet tarkoittavat oikeutta Osuuskunta PPO:n ylijäämän jakoon, osuusmaksun palautukseen ja jako-osuuteen.

 

Perikunnan osuuden siirron ollessa kyseessä siirtolomakkeen yhteyteen tulee liittää kopio perukirjan ensimmäisestä sivusta, josta selviää perikunnan oikeudenomistajat. Osuudensiirtolomake tulee varustaa perikunnan jäsenten allekirjoituksella tai vaihtoehtoisesti liittää lomakkeeseen yksilöidyt valtakirjat siirron hyväksymisestä. Siirron yhteydessä perikunnan hallussa mahdollisesti oleva paperinen osuustodistus palautetaan PPO:lle.

 

Perinnönjakokirjalla tehtävä siirto/irtisanominen edellyttää kopiot perinnönjakokirjan ensimmäisestä ja viimeisestä sivusta (nimilehti ja allekirjoitukset) sekä kopion siitä kohdasta, jossa osuuden saaja on nimetty. Osuuden vastaanottajalta tarvitaan aina hyväksyntä allekirjoituksen muodossa siirtolomakkeeseen.

 

Osuudensiirtolomake

 

Lataa osuudensiirtolomake tästä

Täytä lomake koneella, tulosta se A4-kokoisena, allekirjoita ja postita osoitteella Osuuskunta PPO, Asiakaspalvelu, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska.