Osuuspääoman korko

Osuuskunta PPO maksaa jäsenilleen vuosittain osuuskorkoa. Osuuskunnalle on hallintoneuvoston vahvistama voitonjakopolitiikka: Tavoitteena on jakaa 60-80 % Osuuskunta PPO:n tilikauden tuloksesta osuuspääoman korkona.

 

Vuosien varrella osuuskunta on jakanut voittoa jäsenilleen tavallisimmin osuuspääoman korkona, mutta myös rahastoantien kautta vuosina 2002, 2007 ja 2011. Kaikkiaan osuuskunta on palauttanut voittoa jäsenistölle noin 95 miljoonaa euroa. Keskimäärin jäsen on saanut osuusmaksulleen yli 3300 euron tuoton.

 

tyokirja