Meneekö osuuden kauppahinnasta vero?

Osuuksien myyntivoitot verotetaan pääomatulona. Veroa menee pääsääntöisesti 30 % myyntivoitosta. Jäsenen tulee ilmoittaa saamansa myyntivoitot luovutusvuoden veroilmoituksessa.

 

Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään osuuden hankintameno. Hankintamenona jäsen saa käyttää valintansa mukaan joko osuuden todellista hankintahintaa tai hankintameno-olettamaa, joka on 20 % tai 40 % myyntihinnasta. Hankintameno-olettama on 20 % alle 10 vuotta omistetuille osuuksille ja 40 % yli 10 vuotta omistetuille osuuksille.

 

Jos jäsen käyttää hankintamenona todellista hankintahintaa, myös myynnistä aiheutuneet kulut saadaan vähentää. Hankintameno-olettamaa käytettäessä kuluja ei saa erikseen vähentää.

 

Jäsen on alunperin maksanut varsinaisesta osuudesta osuusmaksuna 100 tai 120 euroa. Lisäksi monet ovat saaneet vuoden 2011 rahastoannissa kaksi varsinaista osuutta ilmaiseksi. Tällaisessa maksuttomassa annissa alkuperäisen osuuden hinta jakaantuu myös uusille osuuksille. Jos jäsen myy kolme osuutta (yhdestä maksettu 120 euroa, kaksi muuta saatu ilmaiseksi) pidetään kunkin osuuden todellisena hankintahintana 40 euroa.

 

Vuoden 2011 rahastoannissa saadut osuudet katsotaan omistetuksi yhtä kauan kuin niiden merkinnän perusteena ollut alkuperäinen osuus. Jos siis alkuperäinen osuus on hankittu yli 10 vuotta sitten, myös antiosuuksia myydessä voi käyttää 40 % hankintameno-olettamaa.

 

Pienet luovutusvoitot on erikseen säädetty verovapaiksi ja pienet luovutustappiot vähennyskelvottomiksi. Luovutusvoitto on verovapaa, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa. Vastaavasti luovutustappio on vähennyskelvoton, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa.

 

Osuuksien myyntivoiton verotuksesta löytyy lisätietoa verohallinnon kotisivuilta www.vero.fi


‹ Usein kysyttyä