• 14.03.2018

  Osuuskunta PPO:n tulos 7,7 miljoonaa euroa – osuuskorkoesitys 73 euroa/osuus

  Osuuskunta PPO -konsernin liikevaihdoksi tilikaudella 2017 muodostui 28,0 (58,0) miljoonaa euroa. Konsernin ylijäämä verojen jälkeen oli 6,8 (5,0) miljoonaa euroa eli 24 (9) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin suurimmat sijoitusyhtiöt Osuuskunta PPO ja Arvo Invest Nordic Oy saivat nauttia hyvistä sijoitustuotoista.

  Lue lisää

 • 09.03.2018

  Etsimme uuteen tehtävään kokenutta sijoitusjohtajaa/varatoimitusjohtajaa

  Tehtäväsi on olla mukana kasvattamassa ja kehittämässä osuuskunnan oman pääoman ehtoista sijoitustoimintaa Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan alueella. Kartoitat, esiseulot ja analysoit sijoituskohteita, käyt neuvotteluita ja laadit sijoitusesityksiä yhdessä sijoitusanalyytikon kanssa. Esiinnyt erilaisissa tilaisuuksissa ja hoidat viestintää eri intressiryhmille. Lisäksi osallistut konsernin finanssisijoitusten hoitamiseen, raportointiin ja kehittämiseen. Toimit toimitusjohtajan työparina ja varahenkilönä.

  Lue lisää

 • 05.03.2018

  Jäseniä lähestytty osuuksien ostotarjouskirjeellä

  Monia Osuuskunta PPO:n jäseniä on lähestytty kirjeellä, jossa tarjoudutaan ostamaan osuuksia hintaan 600 euroa/osuus. Asiakaspalveluun on tullut kirjeen johdosta huolestuneita yhteydenottoja. Epäselvyyttä on ollut esimerkiksi siitä, onko Osuuskunta PPO ostotarjouskampanjan takana, koska osoitetietojen lähteeksi on mainittu jäsenrekisteri.

  Lue lisää

 • 05.02.2018

  Vieskan Elementti hakee uutta vaihdetta kehityshankkeesta

  Alavieskalaisten yhteisponnistuksesta aikoinaan alkunsa saanut Vieskan Elementti hakee nyt toimintaansa uutta vaihdetta laajan kehityshankkeen kautta. Tarkoitus on vahvistaa niin myyntiä kuin hakea tehokkuutta tuotannon läpimenoaikoihin. Kehityshankkeen rahoitus muodostuu ELY-tuesta, pankkilainasta ja Osuuskunta PPO:n sijoituslainasta.

  Lue lisää

 • 26.01.2018

  Mustavaaran Kaivos Oy on nyt Ferrovan Oy

  Mustavaaran Kaivos Oy:n uusi toiminimi on 19.1.2018 alkaen Ferrovan Oy. Nimenmuutoksen taustalla on yhtiön strategian muuttuminen perinteisestä kaivostoiminnasta metallien talteenottoon terästeollisuuden sivutuotevirroista kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Samalla uusi nimi kuvaa osuvasti yhtiön tulevaa päätuotetta ferrovanadiinia.

  Lue lisää

 • 16.01.2018

  Keliberin litiumtehdas Kokkolaan

  Keliber jatkaa litiumtuotannon valmistelua kahden tuotantolaitospaikkakunnan ratkaisuna. Yhtiön litiumesiintymät ja tulevat kaivokset sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Kaivoksista saatava malmi rikastetaan Kaustisen Kalavedelle rakennettavassa rikastamossa. Litiumkemiantehdas, jossa malmirikaste jatkojalostetaan litiumkarbonaatiksi, sijoitetaan Kokkolaan KIP:n alueelle.

  Lue lisää

 • 07.12.2017

  Sijoitusanalyytikoksi valittu Matti Kälviä

  Osuuskunta PPO:n sijoitusanalyytikoksi on valittu kauppatieteiden kandidaatti Matti Kälviä. Tehtävässään Kälviä vastaa laadukkaan ja ripeän prosessin kehittämisestä Osuuskunta PPO:n alueellisen sijoitustoiminnan tueksi. Työtehtävät pitävät sisällään muun muassa sijoituskohteiden kartoittamisen ja analysoinnin, sijoitusesitysten laatimisen ja hankevirran vahvistamisen.

  Lue lisää

 • 04.12.2017

  Laadukasta palveluasumista uudenlaisella konseptilla

  Ylivieskan Koskipuhtoon valmistuu vuoden 2018 aikana vanhuksille tehostettua palveluasumista tarjoava 30-paikkainen palvelukoti sekä 15-paikkainen kehitysvammaisten palvelukoti. Hanke perustuu Ylivieskan kaupungin päätökseen kilpailuttaa rakentaminen ja vuokraaminen, minkä jälkeen kaupunki tulee tilojen vuokraajaksi, ja tiloja käyttää Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.

  Lue lisää

 • 26.09.2017

  Pyhäjoen alue kehittyy - uusimpana Ollinmäen hotellihanke

  Pyhäjoen Ollinmäelle on valmistunut hotellimajoitusta tarjoava rivitalokokonaisuus. Kyseessä on Energia Kiinteistöt Oy:n ja pääasiassa yrityksille majoituspalveluita tarjoavan Forenom Oy:n yhteishanke, jossa Osuuskunta PPO toimii osarahoittajana.

  Lue lisää

 • 08.09.2017

  Tiivistelmä Osuuskunta PPO -konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2017

  Osuuskunta PPO -konsernin rakenneKonsernin emoyhtiö on Osuuskunta PPO. Osuuskunta PPO:n tytäryhtiöitä ovat Arvo Invest Nordic Oy 100 % omistusosuudella ja Kuntokeskus Sisu Oy 50 % omistusosuudella. Arvo Invest Nordic Oy:n tytäryhtiö on puolestaan Masto Kiinteistöt Oy 100 % omistusosuudella.

  Lue lisää

1 2 3 4 5 8