Sijoitustoiminnasta tuottoa jäsenille ja elinvoimaa alueelle

Osuuskunta PPO on harjoittanut sijoitustoimintaa jo yli kymmenen vuotta. Nykytilanteessa sijoitettava varallisuus vain on aiempaa suurempi. Hallintoneuvoston vahvistama sijoitusstrategia kuuluu seuraavasti:

Osuuskunta PPO:n sijoitusstrategia on omistaja-arvon vakaa kasvattaminen ja toimintaedellytysten luominen jäsenille ja alueen elinkeinoelämälle. Strategisiin tavoitteisiin päästäkseen osuuskunta harjoittaa turvaavan tuoton mahdollistavaa sijoitus- ja kehitystoimintaa, joka perustuu hallituksen vahvistamaan ammattimaiseen sijoituspolitiikkaan.

 

Sijoitustoimintaa tarkemmalla tasolla ohjaa siis sijoituspolitiikka, joka tähtää omaisuuden arvon kasvattamiseen maltillisella riskitasolla. Tavoitteessa on onnistuttu hyvin. Keskimääräinen sijoitustuotto on ollut noin 8 % vuodessa. Tällä tuottotasolla omaisuuden arvo on mahdollista kaksinkertaistaa 10 vuodessa. Sijoituspoliitiikan tiivistelmään voit tutustua tästä.

 

Osuuskunnalla on hallituksen vahvistama voitonjakopolitiikka: Tavoitteena on jakaa 60-80 % tilikauden tuloksesta osuuspääoman korkona jäsenille.  Alueellisiin hankesijoituksiin hallitus on linjannut sijoitettavan 25 % varallisuudesta vuoden 2018 loppuun mennessä. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan turvaavan tuoton ohella alueellista vaikuttavuutta.

 

elinvoima

 

Oheisella grafiikalla havainnollistetaan sijoitusosuuskunnan tuomaa alueellista elinvoimaa osuuskorkojen, verojen, palveluiden ja työpaikkojen muodossa vuosina 2013-2018.