ARVO-tuotteet

Osuuskunnan alueellisten sijoitusten kautta luodaan arvoa – arvoa kohdeyrityksille, arvoa alueelle ja arvoa jäsenistölle. Siksi olemme nimenneet alueellisen sijoitustoimintamme tuotteet ARVO-tuotteiksi.


Kohdeyrityksille ARVO-sijoitus tarjoaa pääomia, verkostoja ja tukea investointi- tai kasvusuunnitelman toteuttamiseen. Kun yritykset kasvavat ja kehittyvät, saavat myös alueen asukkaat lisäarvoa lisääntyvien työpaikkojen ja palvelujen myötä. Aikanaan tehty sijoitus palautuu takaisin osuuskunnan varallisuudeksi tuoton kera. Silloin sijoituksen arvonnoususta pääsevät nauttimaan osuuskunnan jäsenet.

 

Alueellisten omistusten kohteiksi osuuskunta hakee kasvuyrityksiä, jotka ovat elinkaarensa myöhemmässä vaiheessa. Liiketoiminta on jo vakiintunutta ja yrityksen johto osoittanut kyvykkyytensä kannattavan toiminnan luotsaamiseen. Lisäksi osuuskunta voi olla mukana kiinteistösijoituksissa. Kiinnostava kiinteistösijoitus täyttää seuraavat tunnusmerkit: hyvä sijainti, pitkät vuokrasopimukset, omistuksen realisointimahdollisuus ja mahdollisuus jakaa riskiä kanssasijoittajien kanssa.

 

Tutustu alla olevista kuvauksista tarkemmin kolmeen erityyppiseen ARVO-sijoitukseen.

 

arvo kasvu

 

ARVO-Kasvu tarjoaa kehittävää kasvua pk-yrityksille. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä voi olla tarve rakentaa uusi tuotantolinja, panostaa kansainvälistymiseen tai laajentaa toimintaa yritysostoin. Tärkeintä on, että kasvua haetaan ja nykytoiminta on kannattavaa. ARVO-Kasvusijoitus tehdään tyypillisesti osana rahoituspakettia, jossa toisina osapuolina ovat lähes aina pankki ja usein myös Finnvera vieraan pääoman ehtoisina rahoittajina. ARVO-Kasvusijoitus toteutetaan yleensä oman pääoman ehtoisena vaihtovelkakirjalainana ja se voi olla suuruudeltaan 100 000 -900 000 euroa.

 

Hakulomake

arvo omistus

 

ARVO-Omistus on räätälöity tuote suuriin hankkeisiin. Sijoituksen tavoitteena on merkittävän alueellisen kehityksen mahdollistaminen, esimerkiksi iso teollinen investointi tai laajempi toimialajärjestely. Isoissa hankkeissa riski- ja kustannustaso on korkeampi, ja siten myös osuuskunnan tuotto-odotus on kasvusijoituksiin verrattuna korkeampi. Osuuskunta sitoutuu ARVO-Omistuksiin pitkäjänteisesti ja edellyttää mahdollisuutta vaikuttaa hankkeeseen hallinnon kautta. ARVO-Omistus toteutetaan osin tai kokonaan osakesijoituksena. Sijoituksen suuruus voi olla 1 –5 meur.

 

Hakulomake

 

arvo yhteiso

 

ARVO-Yhteisö on sijoitusmuoto, jossa etsitään keinoja parantaa osuuskunnan jäsenyhteisön hyvinvointia tavalla tai toisella. Tarkoitus on säilyttää alueen elinvoimaa ja tuoda keskuuteemme uusia innovaatioita nopeammin, kuin ne ehkä muutoin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle rantautuisivat. Toki myös ARVO-Yhteisösijoitukselta odotetaan maltillista tuottoa, mutta tärkeintä on mahdollisimman laaja vaikuttavuus jäsenistön keskuudessa. ARVO-Yhteisösijoitukset osuuskunta tulee toteuttamaan yhteistyössä valikoitujen kumppaneiden kanssa.

 

Hakulomake