Sijoitusten jakauma

Osuuskunta PPO-konsernin sijoitusvarallisuuden tasearvo on pysytellyt viime vuodet noin 100 miljoonan euron tasolla. Suurin osa konsernin sijoitusomaisuudesta on emoyhtiö Osuuskunta PPO:n hallinnassa. Osuuskunta PPO on pääosin ulkoistanut sijoitusten hoitamisen kilpailutuksen perusteella kolmelle täyden valtakirjan salkunhoitajalle tasaosuuksin. Tällä hetkellä varainhoitajina toimivat Nordea Investment Management, Danske Capital ja Evli Pankki Oyj. Lisäksi osuuskunnalla on pienempi määrä suoria sijoituksia. Osuuskunnan alueellisten sijoitusten osuus kasvaa koko ajan.

Arvo Invest Nordic Oy:lla on reilun 20 miljoonan euron finanssisijoitusten salkku, jonka hoitamisesta vastaa toimitusjohtaja hallituksen antaman ohjeistuksen mukaan.

 

Molemmilla yhtiöillä on myös joitakin noteeraamattomia sijoituksia. Arvo Invest Nordic Oy:n osalta noteeraamattomat sijoitukset ovat peruja PPO:n teleoperaattoriajoilta. Merkittävin näistä omistuksista on noin 10 % omistus Partnera Oy:sta. Osuuskunta PPO:n noteeraamattomista sijoituksista merkittävin on 34 % omistus oululaisesta pääomasijoitusrahastosta Nordic Option Oy:sta.

 

Alla olevasta kaaviosta käy ilmi konsernin sijoitusvarallisuuden jakauma 30.6.2016 tilanteessa.

 

Konsernin sijoitusten jakauma